Novinky

Hor sa do záhrady!

Hor sa do záhrady!

Naša školská záhrada postupne nadobúda nový vzhľad. Realizujeme plánované tvrdé opatrenia: revitalizácia školskej záhrady na ekologickú učebňu, revitalizácia záhrady strojnou technikou, výstavba hmyzích domčekov a ekologické záhradníctvo v školskej záhrade. Čítať viac...

Otváracia online konferencia – 25. mája 2021

Otváracia online konferencia – 25. mája 2021

Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 25. mája 2021 a zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátorka Mestského úradu v Topoľčanoch, projektoví partneri ako aj ďalší príjemcovia grantu a žiaci ZŠ a SŠ v Topoľčanoch. Čítať viac...

Tvoríme a spolupracujeme – 14. apríla 2021

Tvoríme a spolupracujeme – 14. apríla 2021

Prvé stretnutie s naším projektovým partnerom Mgr. Imrichom Jakabom, PhD. z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre. Prezentácia návrhov edukačného materiálu a učebných pomôcok o zmierňovaní a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.  Čítať viac...