Partneri projektu

1. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky 

Tvorba a overovanie didaktických materiálov a učebných pomôcok a spolupráca pri organizovaní environmentálnych a informačných podujatí.

2. Råholt ungdomsskole – partnerská škola v Nórsku

Porovnanie učebných osnov environmentálnej výchovy, testovanie nových didaktických materiálov a učebných pomôcok, testovanie stavu prírodných prvkov v Nórsku, spolupráca pri organizovaní environmentálnych podujatí a prezentovanie výsledkov implementácie projektu na ich škole.

3. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Spolupráca na príprave nového vzdelávacieho programu environmentálnej výchovy, odborné konzultácie a príprava environmentálnych podujatí.

4. OZ VAU – Občianske združenie Viac ako učenie

Odborné poradenstvo empirických metód poznávania – experimenty, pozorovania, merania.