Odborná exkurzia z ENV, 06.06.2022

Dňa 6. 6. 2022 sa 24 žiakov štvorročného gymnázia v sprievode RNDr. M. Krajčíka a Mgr. S. Krajčíkovej zúčastnilo odbornej exkurzie z environmentálnej výchovy. 
Odborná exkurzia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma. 
Na turistickej vychádzke v Jánošíkových dierach si prezreli sústavu tiesňav a kaňonov v NPR Rozsutec v Krivánskej Malej Fatre, vystúpili k soche Jánošíka a na rozhľadňu Terchovské srdce nad obcou Terchová.