Záverečná konferencia, 23.06.2023

Dňa 23.06.2023 sa v priestoroch školy konala Záverečná konferencia k projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne. Projekt realizujeme vďaka podpore z Nórskych grantov, Štátneho rozpočtu SR v rámci programuSK-Klíma a spolufinancovaniu z NSK. 
Environmentálna výchova sa vyučuje v školách ako prierezová téma. U nás má však osobité miesto. Vyučuje sa aj ako predmet v 1. ročníku. 
Hlavným zámerom výučby je naučiť žiakov, že odkedy je človek človekom, je súčasť prírody. Má v nej svoje miesto, príroda ho akceptuje, ale nemusí to byť donekonečna. V prírode platia zákony ako boj o život, prirodzený výber, či adaptácia. A tieto zákony platia aj pre ľudí. 
V rámci Environmentálnej výchovy učíme žiakov žiť v skutočnej symbióze s prírodou a ľuďmi vo svojej blízkosti, hľadať odpovede na rôzne otázky. Napríklad ako spolunažívať v pokoji, ako sa presadiť, aké farby sa k sebe hodia, pretože príroda je veľká umelkyňa. 
Vďaka finančnej podpore sme upravili školské záhrady tak, aby sa žiaci mohli učiť vonku. Zároveň sme vytvorili učebné materiály pre učiteľov a žiakov zamerané na praktickú realizáciu projektového vyučovania. V aktivitách sú spojené poznatky z biológie, chémie, fyziky, geografie, informatiky a ďalšie.
Ing. Branislav Becík, PhD., predsedu NSK, sa stal krstným otcom našej knihy pod názvom Zmenou školy ku zmene klímy. Autormi sú Imrich Jakab, Zuzana Pucherová, Lucia Szabová, Soňa Krajčíková, Martina Mazáňová.
Našej knihe prajeme, aby  bola pre žiakov a učiteľov pestrou pomôckou, ktorá ich bude motivovať, aby s radosťou objavovali tak zaujímavý obsah, aký ponúka príroda sama.