Odborná exkurzia na Gymnáziu v Šahách, 27.10.2022

Dňa 27.10.2022 sa výber žiakov našej školy zúčastnil záverečnej konferencie projektu našej partnerskej školy Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy. 

Účastníkov konferencie sme oboznámili s cieľmi a hlavnými činnosťami nášho projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej učebnej zóne, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma. Spolufinancovanie projektu poskytol zriaďovateľ školy – Nitriansky samosprávny kraj. 
Žiačky Alexandra Mihalíková a Emily Rodriguez predstavili niektoré zrealizované aktivity projektu. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s naším projektovým partnerom.