Hor sa do záhrady!

Naša školská záhrada postupne nadobúda nový vzhľad. Realizujeme plánované tvrdé opatrenia:

  • revitalizácia školskej záhrady na ekologickú učebňu s externým vzdelávacím chodníkom - revitalizácia záhrady strojnou technikou (odstránenie divo rastúcich kríkov a starých drevín, orezanie stromov a kríkov, vyrovnanie terénu, vyrovnanie terénu pre eko učebňu, renováciu záhradných lavičiek),
  • výstavba hmyzích domčekov a ekologické záhradníctvo v školskej záhrade - 2 hmyzie domčeky, pocitový chodník, 1 bylinková špirála, vtáčie búdky.

Záhrada - aktuálny stav

Záhrada - prvé zmeny

Záhrada pôvodný stav