Otváracia online konferencia, 25.05.2021

Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 25. mája 2021 a zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátorka Mestského úradu v Topoľčanoch, projektoví partneri ako aj ďalší príjemcovia grantu a žiaci ZŠ a SŠ v Topoľčanoch.

Celú online konferenciu moderovali naši žiaci Ema Podobová a Marek Schӧn. Po úvodnom príhovore riaditeľky školy PaedDr. Martiny Mazáňovej, Phd., žiaci Filip Gono a Matúš Hlocký v krátkosti predstavili náš projekt, jeho ciele a plánované aktivity. Konferencia pokračovala predstavením programu SK-KLÍMA, ktorý prezentoval zástupca MŽP SR Ing. Denis Knotka a príhovorom primátorky mesta Topoľčany Judr. Alexandry Gieciovej. 

Ďalej sa dostali na rad zástupcovia partnerov – Mgr. Imrich Jakab, PhD. z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre, PhDr. Tatiana Wenclová z Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy a doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. z OZ VAU - Občianske združenie Viac ako učenie. Zástupcovia nášho nórskeho partnera Råholt ungdomsskole sa z pracovných dôvodov nemohli online konferencie zúčastniť, ale poslali prezentáciu, prostredníctvom ktorej sa predstavili všetkým zúčastneným.

Na záver žiaci a žiačky našej školy (Alexandra Mihalíková, Emily Rodriguez, Alexandra Svoradová, Nikoleta Marciová a Marek Bartoš) predstavili niekoľko úspešných projektov, ktoré boli prezentované vrámci súťaže Žiacke vedecké sympózium.

Môžeme konštatovať, že úvodná online konferencia bola úspešná a už teraz sa tešíme na spoluprácu a realizáciu jednotlivých projektových aktivít.