Deň Zeme, 21.04.2023

Dňa 21.4.2023 pri príležitosti Dňa Zeme na našej škole sa žiaci tried 1. ročníka v sprievode vyučujúcich ENV zúčastnili aktivít v školskej záhrade. Čistili záhony s vysadenými rastlinami, pomáhali pri sadení nových kríkov a záhonov, zbierali odpadky v areáli školských záhrad, školského dvora a priestorov v okolí školy. 
V interiéri školy žiaci pripravovali projekty a prezentácie zaujímavých prírodných oblastí regiónu. Deň Zeme si žiaci pripomenuli aj v triedach na triednických hodinách a pripravili nástenky k tomuto dňu. Diskusii o potrebe ochrany Zeme pre život nasledujúcich generácií venujú pozornosť tradične vyučujúci na hodinách biológie, geografie, chémie a ďalších predmetov. 
Aktivity Dňa Zeme sa konali ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.