Deň vody, 22.03.2023

Dňa 22.03.2023 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň vody. Žiaci pod vedením učiteľov sa rozhodli usporiadať environmentálnu aktivitu ku Dňu vody, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti vody a zároveň prispieť k ochrane našich vodných zdrojov. Žiaci analyzovali vzorky vody z rôznych vodných zdrojov a tokov v našom regióne s cieľom zistiť ich chemické zloženie a čistotu. Na záver o svojich zisteniach vzájomne diskutovali. 
Deň vody nám pripomenul, že voda je náš najcennejší zdroj a veríme, že aj naše malé úsilie môže viesť k veľkým pozitívnym zmenám. 
Aktivity Dňa vody sa konali ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.