Tvoríme a spolupracujeme – 14. apríla 2021

Prvé stretnutie s naším projektovým partnerom Mgr. Imrichom Jakabom, PhD. z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Prezentácia návrhov edukačného materiálu a učebných pomôcok o zmierňovaní a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.